• E-mail: info@zelenadomacnost.com
  • Petr Dobrý

Obojživelníci

O životě žab a čolků

Stavy obojživelníků v přírodě velmi poklesly.  Rybáři intenzivně obhospodařované (přerybněné) rybníky neumožňují žábám ani čolkům úspěšné rozmnožování. Přeměna luk na pole a využití pesticidů, které se splachují do vodních toků, a další faktory způsobily dramatický pokles počtu obojživelníků v posledních letech až o desítky procent.  Desetitisíce a možná statisíce žab přes snahy dobrovolníků každý rok také hyne pod koly aut při jarní migraci do větších i menších stojacích vod, kde se mohou rozmnožovat.


Móda zářivě modrých, ale sterilních bazénů na zahradách naštěstí pomalu končí, tak jak jejich majitelé zjišťují, že místo koupání v čisté vodě se vlastně koupou v chemické směsce, která udržuje vodu blankytně modrou. To spolu s vysokými náklady na udržování (a případné vytápění) bazénu vede k přesunu zájmu k zahradním (často koupacím) jezírkům. Takové jezírko přitom může sloužit výborně jak nám lidem pro okrasu a koupání, tak i obojživelníkům a čolkům k rozmnožování. Více o zahradních jezírkách v samostatné sekci Voda na zahradě tohoto webu.


Většina druhů žab se ve vodě zdržuje jen na jaře v době rozmnožování, ale často se celoročně pohybují v těsném sousedství vody. Čolci někdy ve vodě i zimují.


Žáby

Nejběžnějším druhem žab, který můžeme na zahradě potkat, je ropucha obecná. Mnoho lidí říká, že je ošklivá, ale je to ve skutečnosti užitečná žába s krásnýma očima. Potkáme ji na vlhčích místech zahrady nebo za soumraku na cestě k vodě.


Překrásnou žábu, ropuchu zelenou, naopak potkáme mnohem vzácněji a to hlavně v níže položených lokalitách.


Hojným návštěvníkem zahradních jezírek bývá také skokan. Na první pohled poznáme skokana podle delších nohou oproti ropuše, ale je více druhů s mnoha barevnými variantami. Poznat přesný druh skokana je někdy složitější, protože se mezi sebou poměrně často kříží.


Pokud máme zahradu  v relativně zachovalé přírodě, může se naše vodní plocha stát i místem pro jarní dostaveníčka rosniček zelených. Tyhle neuvěřitelně krásné a fotogenické žáby žijí celoročně skrytě na stromech (dokážou dobře šplhat i po domě nebo skle), takže setkání s rosničkou bývá nezapomenutelným a vzácným zážitkem. Jarní vábení samců je natolik hlasité, že je slyšet i kilometry daleko.


Stavy kuňky obecné poklesly za posledních několik desítek let o více než 80 %. Bohužel preferují spíše bahnité a více zarostlé vodní plochy, než bývají zahradní jezírka. Proto se s nimi na zahradách setkáváme spíše ojediněle.

Čolci


Pokud máme v rybníčku čolka obecného nebo horského, můžeme si být jistí, že máme vodu čistou bez chemických látek. Na ty jsou čolci velmi citliví. Tihle zajímaví tvorečkové jsou velmi obratní plavci, ale i na souši se pohybují velmi rychle například při hledání potravy nebo partnera.

Proč je dobré mít obojživelníky na zahradě


Žáby i čolci jsou nejen zajímavými, ale i užitečnými sousedy. Živí se hlavně hmyzem, žížalami, měkkýši, ale i pavouky, červy a mravenci.

Jak je přilákat na zahradu a jak jim zde pomoci

I sebemenší vodní plocha obojživelníky přitahuje a dříve nebo později ji objeví. Proto je vybudování jezírka základním předpokladem k našemu úspěchu v nalákání obojživelníků.


Dalším předpokladem je nepoužívání chemických postřiků na zahradě. Na tyto látky jsou obojživelníci velmi citliví.

Mnoho obojživelníků skončí pod noži sekaček kvůli nesmyslně často a nesmyslně nízko sekanému trávníku.

I žáby potěšíme ponecháním alespoň menší části zahrady v péči přírody. Přes den totiž vyhledávají skrytá a vlhká místa ve stínu, která na anglickém trávníku najdou jen velmi obtížně.


Zda se žába po polibku změní v princeznu nebo prince, jak se traduje v pohádkách a pověstech, nevíme, zato víme, že žáby a čolci jsou vždy na takové zahradě, kde se dobře žije i lidem.


Proto pokud na zahradě alespoň malé jezírko ještě nemáme, je nejvyšší čas to změnit. Kdo by nechtěl potkávat nebo poslouchat na zahradě ty zakleté prince, co se po našem polibku z „ošklivé“ žáby možná přemění do původní podoby.  Jen je potřeba si před případným polibkem promyslet, zda ten čtyřnohý žabák není na zahradě přeci jen praktičtější a zajímavější. Upřímně, co dnes s takovým princem nebo princeznou?Autoři fotografií:

Martin Thum, Štěpán Synek (ropucha), Marcela Kropf (2 skokani na silnici) a neznámý autor (kuňka)