• E-mail: info@zelenadomacnost.com
  • Petr Dobrý

Čmeláci

  • 02. 10. 2018

Čmeláci jsou zdatní opylovači i sběrači. Umí výborně opylovat i rostliny s dlouhými úzkými kalichy, do kterých včely nedosáhnou. Na rozdíl od včel létají spokojeně i za chladného počasí a za deště, takže například v chladných jarních dnech účinně opylují mnohé květy v době, kdy včelky z úlů ani nevykouknou. 

Číst více

Včelky samotářky

  • 02. 10. 2018

Včely samotářky často unikají pozornosti i „profesionálních“ včelařů. Nežijí totiž ve velkých rojích jako včela medonosná, ale poustevnickým, velmi nenápadným životem.

Číst více

Další hmyz

  • 02. 10. 2018

Kromě motýlů, včelek a čmeláků se můžeme na zahradě potkat s mnoha jinými hmyzími sousedy – brouky, plošticemi, vážkami, vosami, mouchami, kobylkami a sarančaty, zlatoočkami a dalšími zástupci hmyzu.


Číst více

Motýli

  • 02. 10. 2018

Jedním z nenahraditelných půvabů přírody je třepotavý let motýlů a krása jejich křídel. Dříve byla taková paráda na loukách a v zahradách poměrně běžná, dnes už je ale vzácností a řada druhů motýlů je ohrožená, nebo se dokonce už v naší přírodě ani nevyskytuje.

Číst více