• E-mail: info@zelenadomacnost.com
  • Petr Dobrý

Žáby a čolci

  • 02. 10. 2018

Stavy obojživelníků v přírodě velmi poklesly.  Rybáři intenzivně obhospodařované (přerybněné) rybníky neumožňují žábám ani čolkům úspěšné rozmnožování. Přeměna luk na pole a využití pesticidů, které se splachují do vodních toků, a další faktory způsobily dramatický pokles počtu obojživelníků v posledních letech až o desítky procent.

Číst více

Hadi

  • 02. 10. 2018

V České republice žije pouze pět druhů hadů - čtyři druhy užovek (hladká, obojková, podplamatá a stromová) a zmije obecná, která je jediným jedovatým hadem žijícím u nás. Slepýš křehký sice vypadá jako had, ale má blíže k ještěrkám. Pokud vám bude někdo líčit, že potkal na výletě hada, s největší pravděpodobností to byl slepýš (je drobnější, průměrně je 30 cm dlouhý), v závěsu za ním by byla jedna z užovek, potkat zmiji už je velká vzácnost.

Číst více

Ještěrky

  • 02. 10. 2018

Jsou to studenokrevní živočichové přežívající na planetě Zemi už od pravěku. V Česku máme 4 druhy ještěrek. Vedou denní způsob života, kdy jsou nejaktivnější ráno a v podvečer. Žijí na slunných místech, mezích, okrajích lesů i ve vhodných zahradách.

Číst více